Thu mua thẻ bài

Cập nhật ngày 29/1/2024

Hobby Center liên tục thu mua thẻ bài các loại bao gồm: Pokemon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Weiss Schwarz…

Ưu tiên giao dịch trực tiếp tại Hồ Chí Minh. Các bạn ở xa có thể ship thẻ đến shop (người ship chịu phí).

Liên hệ shop qua Facebook https://www.facebook.com/hobbycenter.vn/

Thẻ Pokemon

Giá dưới đây áp dụng cho cả thẻ Nhật và thẻ Mỹ.

Booster & special boxes

Thoả thuận

Scarlet & Violet series

loại thẻ giá mỗi thẻ
common & uncommon 100đ
holo 500đ
ex 10.000đ
AR 20.000đ
SR, SAR, promo Cardrush x 100

Sword & Shield series

loại thẻ giá mỗi thẻ
common & uncommon 100đ
holo, reverse holo 500đ
V 5.000đ
VMAX, Vstar 10.000đ
CHR 20.000đ
AR 20.000đ
Radiant (K) 20.000đ
SR SAR UR promo CSR cardrush x 100

Sun & Moon series

loại thẻ giá mỗi thẻ
common 500đ
holo 3.000đ
GX 20.000đ
SR cardrush x 100

Vintage cards (original, NEO, VS, DP expansions)

Thoả thuận


Thẻ Yu-Gi-Oh!

Đang cập nhật…


Thẻ One Piece

160đ/thẻ


Thẻ Weiss Schwarz

160đ/thẻ