TOP 16 DECKLISTS FROM PHILIPPINES CHAMPIONSHIPS

By Vinh at 15:05 31/05/2024

Ở khu vực châu á, Philippines Championships 2024 vừa được tổ chức với hơn 300 người chơi, cùng Hobby xem top 16 người chơi ở khu vực này nha.

Christian Sky Mendoza - TOP 1
Charizard / Pidgeot EX Deck.
Kyle Vincent Imperial - TOP 2
Giratina Lost Zone Box Deck.
Mark Angelo Duy - TOP 3
Dialga Vstar / Metang Deck.
Adrian Velasco - TOP 4
Gardevoir EX Deck.

Marvin Arceo - TOP 5

Gardevoir EX Deck.

Martin Gerome Camacho - TOP 6

Lost Zone Box Deck.

Aira Pineda - TOP 7
Charizard / Pidgeot EX Deck.
Ramie Omamalin - TOP 8
Acient Box Deck.
Arnie Ollave - TOP 9
Chien-Pao / Iron Hands EX Deck.
Aki Gulmatico - TOP 10
Charizard / Bibarel Deck.
David Glen Bantug - TOP 11
Chien-Pao / Iron Hands EX Deck.

Lorenz Matthew Tech - TOP 12

Charizard / Pidgeot EX Deck.

Derick Jindani - TOP 13
Chien-Pao / Iron Hands EX.

Carl Louie Santiago - TOP 14

Charizard / Delphox EX.

Jonathan Abejar - TOP 15
Charizard / Incineroar EX Deck.

Lamberto Fonseca - TOP 16 

Lost Zone Box Deck.