TOP 16 DECKLISTS FROM REGIONAL LOS ANGELES, CA

By Vinh at 14:05 31/05/2024

Vậy là đã qua một mùa giải đấu meta mới với nhiều deck đã nổi trội hơn, nhưng song đó vẫn còn nhiều giải đấu đang khép lại giải đấu ở mùa meta cũ, ở giải đấu tại thành phố Los Angeles vẫn vậy với hơn 2000 người chơi tại khu vực. Cùng Hobby điểm danh qua top 16  decks giành vị trí cao đợt này nha.

Lucas Xing - TOP 1

Pidgeot Control Deck.

Brandon Baughn - TOP 2

Lugia Vstar / Cinncino Deck.

Regan Retzloff - TOP 3

Chien-Pao / Iron Hands EX Deck.

Zane Graham - TOP 4

Lugia Vstar / Cinncino Deck.

Abaan Ahmed - TOP 5 
Pidgeot Control Deck.
Neo Erlandsson - TOP 6
Pidgeot Control Deck.

Nicolas Gist - TOP 7

Future Iron Hands Deck.

Caleb Rogerson - TOP 8
Snorlax Stall Control Deck.
Eric Liu - TOP 9
Lugia Vstar / Cinncino Deck.

Isaiah Bradner - TOP 10

Pidgeot Control Deck.

Jake Santiago - TOP 11
Dialga Vstar / Metang Deck.
Dan Sweetman - TOP 12
Gholdengo / Palkia Vstar Deck.

Ian Robb - TOP 13

Pidgeot Control Deck.

Kevin Sun - TOP 14
Dialga Vstar / Metang Deck.

Bodhi Robinson - TOP 15

Lost Zone Box Deck.

Jose Marzan - TOP 16
Roaring Moon Deck.