PKM TCG VIETNAM LEAGUE TOURNAMENT #9

Type:

Single elimination

Participants:

6

Location:

Hobby Center Quận 2, 95/27 Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức

Time:

2024-06-02 10:30:00

Introduction

Giải đấu đầu tiên của tháng 6, cùng chiến nào mọi người ơi 🔥

Ranking Participant

1

OwO

2

Bách FiFai

3

[email protected]

Group Stage

Final Stage